Pronea Hub

Inovačné centrum, ktoré podnecuje študentov k prepojeniu poznatkov s reálnym životom a prácou, aby mohli naplno rozvíjať svoje vedomosti, talent a tvorivosť v spolupráci s firmami v reálnom prostredí.

Prinášame zmenu

Vytvoríme Hub, ktorý umožní podnikavým jednotlivcom nielen nadobudnúť potrebné skúsenosti a „vystreliť“ svoj nápad do sveta, ale aj zapojiť sa do ekosystému, kde môžu získať nové kontakty a nadviazať možné spolupráce.

Hub stojí na 4 pilieroch

Implementačná agentúra

 • Využíva financovanie a podporu z verejných a súkromných zdrojov
 • Zvyšuje úspech firiem, organizácií a jednotlivcov na Hornej Nitre
 • Vytvára exekutívne, ekonomické a obchodné zázemie celého HUBu

Centrum vzdelávania

 • Zvyšovanie úrovne znalostí, schopností a zručností dospelých 
 • Príprava atraktívneho potenciálneho uchádzača o zamestnanie
 • Tvorba vzdelávacích programov podľa aktuálnych a budúcich požiadaviek trhu práce 
 • Tréning budúcich malých a stredných podnikateľov a SZČO

Projektový tréning

 • Účasť na projektoch partnerských firiem, organizácií alebo študentov
 • Nadobúdanie zručností a skúseností z oblasti projektového riadenia
 • Aktívna účasť na duálnom vzdelávaní v partnerských firmách

Inovačné centrum

 • Ekosystém spájajúci firmy, organizácie a jednotlivcov do funkčného celku
 • Tímová spolupráca na výskumných a inovatívnych projektoch 
 • Poskytovanie technologického, obchodného a marketingového zázemia pre tvorbu a realizáciu projektov 
 • Sprostredkovanie know-how pomocou partnerov PRONEA

Budova inovačného hubu

 • 8 laboratórií – dizajn, IT, robotiky, virtuálnej reality, multi-laboratórium (fyzika, chémia, mechatronika), strojového obrábania , pneumatiky a hydrauliky, FABLAB – Fabrication Lab
 • 6 administratívnych miestností (kapacita 15-17 ľudí)
 • 2 malé zasadacie miestnosti
 • Miestnosť určená pre partnerské firmy so zázemím 
 • Recepcia + bistro s kaviarňou 
 • 2 sklady
 • Technická miestnosť pre údržbu budovy a strojov
 • Zelená strecha s terasou a skleníkom na testovanie Smart AgriTech inovácií

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

Chcel by som...

13 + 6 =