Workshopy

Zúčastnite sa spolu s nami na našich workshopových kurzoch, na ktorých sa dozviete nové užitočné informácie a osvojíte si praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu v osobnom aj profesnom raste.

Zobraziť workshopy

Inovačná stratégia v centre firemného rastu. Prečo a ako na to?

Konkurenčná výhoda – a v niektorých trhoch už len samotné prežitie – závisí od schopnosti kontinuálne inovovať naprieč celou firmou. V tejto rýchlo sa meniacej dobe to už nie je len o nových a vylepšených produktoch a službách poprípade procesoch ale o dosiahnutí a maximalizácií synergí a komplementarít medzi všetkými komponentami ktoré je možné a potrebné vo firme inovovať (je ich viac ako si myslíte)…

Viac info

Ako si vybudovať vzťah so zákazníkmi

Vytvorme perfektný produkt a oni prídu. Toto je logika mnohých nie len začínajúcich firiem, ktoré často prioritizujú zdokonaľovanie samotných produktov na úkor vytvárania a zveľadovania vzťahov so svojimi zákazníkmi. Avšak, ´perfektný´ neznamená že produkt je predateľný, žiadaný alebo dokonca potrebný. Jeho hodnotu na trhu určujú primárne zákazníci…

Viac info

Inteligentné využívanie dát ako základ pre inovácie a zvyšovanie pridanej hodnoty

Každý deň vaša firma, partneri a zákazníci generujú obrovský objem dát. Čo s nimi urobiť? Ako ich rozoznávať, unifikovať a prioritizovať ? Ako ich integrovať do formovania a implementácie firemných stratégií? Na tieto a podobné otázky hľadá odpoveď mnoho firiem ktoré si uvedomujú že práve dáta – a hlavne to ako s nimi nakladajú (dátová stratégia) –  sú kľúćové v ich ceste k inovatívnejším produktom a službám, vernejším zákazníkom, efektívnejším procesom, alebo novým trhom...

Viac info

STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU

1) Hodnotová inovace

2) Formulování strategie modrého oceánu

3) Analýza „NE-ZÁKAZNÍKA“

4) Správný sled kroků strategie

Viac info

ZMĚNOVÝ MANAGEMENT

8-mi krokový cyklus implementace změny podle Johna Kottlera = na to aby jakákoliv změna ve fungování firmy, od krizových změn až po změny vyplívající například ze strategie, skutečně fungovala a zůstala ve fungování firmy delší dobu než je oční kontakt šéfa, který se kouká jak se to dělá, je potřeba danou změnu implementovat správně a návod na to už existuje…

Viac info

FINANCE

1) Základy sledování nákladů v účetnictví

2) Metody členění nákladů

3) Kalkulace versus realita

4) Účetní závěrky a reporting z pohledu manažera

5) Finanční analýza podniku

6) Proces plánování

7) Zdroje financování

8) Management rizik

Viac info

LEADERSHIP V PRAXI

1) SMART cíle, SMART úkoly

2) Jak docílit přirozené autority

3) Komunikace směrem dolů a směrem nahoru

4) Kompetence a zodpovědnosti

5) Procesy, manuály, role

6) KPI

7) Úvod do projektového managementu

Viac info

Contact

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Phone: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Phone: + 421 905 240 765

Contact address:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

I would like to...

14 + 3 =